Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD – konkurs nr 1/2019

713

Informacja z XII posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania
„Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 1/2019, w zakresie tematycznym rewitalizacji obszarów wiejskich, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

DO POBRANIA: