20.5 C
Radziejów,PL
niedziela, 26 maja, 2024

Komunikat dotyczący naboru wniosków nr V / RPO / EFS / 2021

Szanowni Państwo, informujemy że Lokalna Grupa Działania “Razem dla powiatu Radziejowskiego” wydała komunikat dotyczący zmiany w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte...

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr VI / RPO / EFS /...

Radziejów, data 14.06.2022 r. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Lokalna...

Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów, dokonanej przez Radę LGD w ramach naboru...

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w związku z naborem wniosków o powierzenie grantów nr V/RPO/EFS/2021, w zakresie tematycznym:...

Komunikat z dnia 24 marca 2022 r. dotyczący naboru nr I/RPO/EFRR/2020

Informujemy, że na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr WP-II-D.433.7.1.2019 zawartej w dniu 6 czerwca 2019 r. o dofinansowanie projektu grantowego...

Komunikat dotyczący naboru wniosków nr V / RPO / EFS / 2021

Szanowni Państwo, informujemy że Lokalna Grupa Działania "Razem dla powiatu Radziejowskiego" wydała komunikat dotyczący zmiany w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte...

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr V / RPO / EFS /...

Radziejów, data 30.12.2021 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje...

Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów, dokonanej przez Radę LGD w ramach naboru...

Informacja z XIX posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny...

Komunikat z dnia 27 września 2021 r. dotyczący naboru nr I/RPO/EFRR/2020

Informujemy, że na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr WP-II-D.433.7.1.2019 zawartej w dniu 6 czerwca 2019 r. o dofinansowanie projektu grantowego...

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu...

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr IV / RPO / EFS /...

Radziejów, data 30.06.2021 r. Ogłoszenie o naborze wnioskówo powierzenie grantów