0.4 C
Radziejów,PL
niedziela, 16 stycznia, 2022

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” organizuje Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Celem spotkania jest zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu...

Zapraszamy na szkolenie podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza nieprowadzące działalności gospodarczej osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  którym  ustawy ...

Realizujemy projekt współpracy

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” wspólnie z Lokalną Grupą Działania Dorzecza Zgłowiączki realizuje projektu współpracy „Nowoczesna promocja dziedzictwa lokalnego”.

Wizyta studyjna z Lokalną Grupą Działania

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w  dniu 24 września 2021 r. zorganizowała wyjazd studyjny do Kruszwicy. Gród ten jako legendarna stolica...
lgd_logo

Festyn w Czamaninie

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" w dniu 18 września 2021r. uczestniczyła w festynie zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czamaninie,...

Walne Zebranie Członków LGD

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” odbędzie się 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w pierwszym terminie, w...

Lokalna Grupa Działania w Gminie Dobre

W dniu 28 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” wzięła udział w Pikniku na zakończenie lata w...

Lokalna Grupa Działania w Gminie Bytoń – sezon letni zakończony

W dniu 21 sierpnia 2021 r.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” wzięła udział w Pikniku na zakończenie lata w...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z działaniami animacyjnymi dla mieszkańców obszaru LSR

W dniu 20 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie zostało zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”...

Rajd rowerowy z Lokalną Grupą Działania po raz trzeci

W dniu 14 sierpnia 2021 r. odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez  Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Rajd Rowerowy był...