Rada

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” (wybrany uchwałą Walnego Zebrania Członków LGD z dnia 28.05.2024 r.)

1. Ruciński Artur – Przewodniczący Rady

2. Staszak Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Rady

3. Brochocka Arleta – Sekretarz Rady

4. Betliński Krystian

5. Lewandowski Konrad

6. Wolański Krzysztof

7. Kubiak Włodzimierz

8. Kozłowska Edyta

9. Drzewiecki Andrzej

10. Wojtysiak Stanisław

11. Zawidzki Marcin

12. Krypska Katarzyna

13. Estkowski Łukasz

14. Zdobych Grażyna

15. Rutkowska Renata

16. Korzeniewski Marcin

17. Zasada Bożena

Regulamin Rady LGD – dokument obowiązujący od 29 listopada 2017 r. do 29 maja 2018 r.