Rada

 

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

1. Śpibida Stefan – Przewodniczący Rady

2. Ruciński Artur – Zastępca Przewodniczącego Rady

3. Drzewiecki Andrzej – Sekretarz Rady

4. Bogucki Sławomir

5. Chełminiak Andrzej

6. Dybowski Marek

7. Gapiński Henryk

8. Gołdyn Jan

9. Górczyńska Alicja

10. Karpiński Bogdan

11. Kozłowska Edyta

12. Kubiak Włodzimierz

13. Krypska Katarzyna

14. Estkowski Łukasz

15. Wojtysiak Stanisław

Regulamin Rady LGD – dokument obowiązujący od 29 listopada 2017 r.