Rada

 

Skład Rady Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

1. Ruciński Artur – Przewodniczący Rady

2. Drzewiecki Andrzej – Sekretarz Rady

3. Bogucki Sławomir

4. Zawidzki Marcin

5. Lewandowski Konrad

6. Gapiński Henryk

7. Gołdyn Jan

8. Górczyńska Alicja

9. Karpiński Bogdan

10. Kozłowska Edyta

11. Kubiak Włodzimierz

12. Krypska Katarzyna

13. Estkowski Łukasz

14. Wojtysiak Stanisław

15. Zdobych Grażyna

16. Rutkowska Renata

 

Regulamin Rady LGD – dokument obowiązujący od 29 listopada 2017 r. do 29 maja 2018 r.