Zapraszamy do konsultacji

461

Trwają przygotowania do ogłaszania pierwszych naborów wniosków w ramach STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2024 – 2029.

Od dziś do 7 lutego 2024 r. prowadzimy konsultacje propozycji kryteriów, na podstawie których Rada LGD będzie oceniała i wybierała do finansowania projekty wspierające dzieci i młodzież oraz seniorów z powiatu radziejowskiego.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Radziejowskiego, przedstawicieli stowarzyszeń, klubów seniora, Uniwersytetu III Wieku do zapoznania się z propozycją lokalnych kryteriów wyboru i wzięcia udziału w konsultacjach.