Umowa ramowa

Proszę wybrać załącznik (załączniki są w formacie .pdf):

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
z dnia 19 maja 2016 r.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 19 maja 2016 r.

Aneks nr 7 do Umowy

Aneks nr 6 do Umowy

Aneks nr 5 do Umowy

Aneks nr 4 do Umowy

Aneks nr 3 do Umowy

Aneks nr 2 do Umowy

Aneks nr 1 do Umowy

Załączniki do Umowy z dnia 19 maja 2016 r.:

1. Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju – dokument obowiązujący od 4 lipca 2019 r.do 25 listopada 2019 r.

Lokalna Strategia Rozwoju – dokument obowiązujący od 24 stycznia 2019 r. do 3 lipca 2019 r.

Lokalna Strategia Rozwoju – dokument obowiązujący od 9 kwietnia 2018 r. do 23 stycznia 2019 r.

Lokalna Strategia Rozwoju – dokument obowiązujący od 4 stycznia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. – dokument archiwalny

Lokalna Strategia Rozwoju – dokument archiwalny

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 – dokument archiwalny

2. Harmonogram planowanych naborów

Harmonogram planowanych naborów – dokument obowiązujący od 13 czerwca 2019 r.– dokument archiwalny

Harmonogram planowanych naborów – dokument obowiązujący od 27 listopada 2018 r. – dokument archiwalny

Harmonogram planowanych naborów – dokument obowiązujący od 7 czerwca 2018 r. – dokument archiwalny

Harmonogram planowanych naborów – dokument archiwalny – obowiązujący od 27 grudnia 2017 r. do 6 czerwca 2018 r.
Harmonogram planowanych naborów – dokument obowiązujący od 7 czerwca 2017 r. – dokument archiwalny
Harmonogram planowanych naborów – dokument obowiązujący od 7 kwietnia 2017 r. – dokument archiwalny
Harmonogram planowanych naborów – dokument archiwalny
Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR – dokument archiwalny
Harmonogram – str.2 – dokument archiwalny

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – dokument obowiązujący od 13 czerwca 2019 r.

Załączniki do procedury – obowiązujące od 13 czerwca 2019 r.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – dokument obowiązujący od 30 maja 2018 r. – dokument archiwalny

Załączniki do procedury – obowiązujące od 30 maja 2018 r. (ZIP) – dokument archiwalny

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – dokument obowiązujący od 29 listopada 2017 r. do 29 maja 2018 r. – dokument archiwalny
Załączniki do procedury – obowiązujące od 29 listopada 2017 r. do 29 maja 2018 r. – dokumenty archiwalne
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – dokument obowiązujący od 7 czerwca 2017 r. – dokument archiwalny
Załączniki do procedury – obowiązujące od 7 czerwca 2017 r. – dokumenty archiwalne
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – dokument obowiązujący od 7 kwietnia 2017 r. – dokument archiwalny
Załączniki do procedury – obowiązujące od 7 kwietnia 2017 r. – dokument archiwalny
Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – dokument archiwalny

4. Regulamin organu decyzyjnego

Regulamin organu decyzyjnego – dokument obowiązujący od 30 maja 2018 r.

Regulamin organu decyzyjnego – dokument obowiązujący od 29 listopada 2017 r. do 29 maja 2018 r. -dokument archiwalny

Regulamin organu decyzyjnego – dokument obowiązujący od 7 kwietnia 2017 r. – dokument archiwalny
Regulamin organu decyzyjnego – dokument archiwalny

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dokument obowiązujący od 04.07.2019 r.do 24.02.2020 r.
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dokument obowiązujący od 12.10.2018 r. – dokument archiwalny
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dokument obowiązujący od 30 maja 2018 r. – dokument archiwalny
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dokument obowiązujący od 7 czerwca 2017 r. do 29 maja 2018 r.  – dokument archiwalny
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dokument obowiązujący od 7 kwietnia 2017 r. – dokument archiwalny
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dokument archiwalny

6. Opis stanowisk

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD. – dokument obowiązujący od 7 kwietnia 2017 r. do 8 lipca 2020 r. (dokument archiwalny)

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD – dokument archiwalny

7. Plany szkoleń

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD – dokument obowiązujący od 13 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2020 r. (dokument archiwalny)

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD – dokument obowiązujący od 27 grudnia 2017 r. – dokument archiwalny
Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD – dokument obowiązujący od 25 listopada 2016 r. – dokument archiwalny
Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD – dokument archiwalny

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – dokument obowiązujący od 12.10.2018 r. do 11.11.2019 r. – dokument archiwalny

Załączniki do Procedury – archiwalne

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – dokument archiwalny

9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dokument obowiązujący od 12.10.2018 r.do 12.08.2020 r.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dokument obowiązujący od 7 kwietnia 2017 r. – dokument archiwalny
Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – dokument archiwalny

Zestawienie rzeczowo – finansowe

PROJEKT GRANTOWY – Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Radziejowskim