Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna wybrana na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w dniu 23 września 2015 roku (uchwała nr 16/2015):

1. Urszula Palicka – przewodnicząca
2. Anna Patyk – członek Komisji
3. Urszula Rosół – członek Komisji