Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna wybrana na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w dniu 28.02.2024 r.:

1. Urszula Palicka – przewodnicząca
2. Anna Patyk – członek Komisji
3. Urszula Rosół – członek Komisji