0.4 C
Radziejów,PL
niedziela, 16 stycznia, 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr V / RPO / EFS / 2021

Radziejów, data 30.12.2021 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej

Radziejów, 30.12.2021 r. Ogłoszenie nr 1/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie...

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. (Wigilia) biuro Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" będzie nieczynne.

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” organizuje Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Celem spotkania jest zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez udział w różnych formach wsparcia proponowanych przez LGD. Na spotkaniu uczestnicy uzyskają informacje na temat aktualnych działań LGD,planowanych naborów, imprez, wyjazdów studyjnych, warsztatów/konkursów czy szkoleń.  Spotkanie odbędzie się 16 grudnia...

Aneks do umowy podpisany

W dniu 10 listopada 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Dr Marek Szuszman – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” podpisał aneks do mowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim Kujawsko-Pomorskie. W uroczystości podpisania aneksów brali udział Piotr Całbecki - Marszałek Woj. Kujawsko –...

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” organizuje Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Celem spotkania jest zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez udział w różnych formach wsparcia proponowanych przez LGD. Na spotkaniu uczestnicy uzyskają informacje na temat aktualnych działań LGD, planowanych naborów, imprez, wyjazdów studyjnych, warsztatów/konkursów czy szkoleń.Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2021 r. (czwartek)...

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z działaniami animacyjnymi dla mieszkańców obszaru LSR Warsztaty florystyczne

W dniach 20 - 21 października 2021 r. w Centrum Edukacyjnym „Oświata” w Radziejowie zostały zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” spotkania informacyjno-konsultacyjne z działaniami animacyjnymi dla mieszkańców obszaru LSR. W ramach spotkań odbyły się warsztaty florystyczne, które poprowadziła pani Jolanta Golec. Pod bacznym okiem pani Joli uczestniczki warsztatów mogły dowiedzieć...

Zapraszamy na szkolenie podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza nieprowadzące działalności gospodarczej osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  którym  ustawy  przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach kółek i organizacji rolniczych), posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze Powiatu Radziejowskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy...

Realizujemy projekt współpracy

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” wspólnie z Lokalną Grupą Działania Dorzecza Zgłowiączki realizuje projektu współpracy „Nowoczesna promocja dziedzictwa lokalnego”. W ramach projektu współpracy zostały wydane albumy upowszechniające dziedzictwo historyczne i kulinarne Kujaw, wspólne kalendarze historyczne na rok 2022 i 2023 oraz materiały promocyjne. Projekt współpracy ma na celu...

Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów, dokonanej przez Radę LGD w ramach naboru nr IV / RPO / EFS / 2021

Informacja z XIX posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w związku z naborem wniosków o powierzenie grantów nr IV/RPO/EFS/2021, w zakresie tematycznym: działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym...