17.5 C
Radziejów,PL
sobota, 22 czerwca, 2024

Termin wdrażania PROW 2014-2020 wydłużony

Informujemy o wejściu w życie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4 obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020 w następujących zakresach: W ramach poddziałania 19.2 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową nie później...

Historia, kultura, dziedzictwo lokalne w Powiecie Radziejowskim – podsumowanie projektu grantowego

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w okresie od listopada 2023 r. do marca 2024 r. realizowała Projekt Grantowy pn.: Historia, kultura, dziedzictwo lokalne w Powiecie Radziejowskim W ramach Projektu Grantowego nasi garntobiorcy zrealizowali następujące zadania: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem „Bronisławskie smaki w tradycyjnej Kuchni Kujawskiej”

Informacja o pracy biura

Informujemy, że w dniu 31.05.2024 r. biuro LGD będzie zamknięte. Prosimy o kontakt telefoniczny, pod numerem telefonu 530 900 618. Przepraszamy za utrudnienia.

Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD – konkurs nr 1 / 2024

Informacja z XXIX posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania“Razem dla Powiatu Radziejowskiego” W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 1/2024, w zakresie tematycznym rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego...

Stawiacie na ekologię? Organizujecie akcje proekologiczne? Zgłoście się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”

Rusza kolejna odsłona konkursu pod nazwą „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”. Tym razem nagrodzimy koła gospodyń wiejskich stosujące najlepsze lokalne ekopraktyki i propagujące właściwe postawy proekologiczne. Konkurs  jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich oraz popularyzacja właściwych postaw proekologicznych, które przyczyniają...

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w ramach naboru nr 1/2024 do biura LGD wpłynął jeden wniosek o przyznanie pomocy. Posiedzenie Rady LGD dotycząca oceny projektu odbędzie się 28 maja 2024 r.

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)...

Informujemy, że MRiRW udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”. W dokumencie znajdą Państwo: warunki przyznawania pomocy między innymi na podjęcie oraz rozwój...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Radziejów, 28.03.2024 r. Ogłoszenie nr 1/2024 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocyw ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...