Zapraszamy na szkolenie

1171

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na działania ukierunkowane na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

Zakres możliwych do podjęcia działań w ramach projektów może obejmować:
działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
–        usług wzajemnościowych, samopomocowych;
–        lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
–        inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej;
lub
działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);
świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje liderowanie, coaching rówieśniczy).

Termin i godzina szkolenia: 30 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 9.00

O miejscu szkolenia poinformujemy Państwa po zebraniu listy uczestników.

Miejsce szkolenia będzie dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia w celu odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia.

Zgłoszenia udziału należy dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 lub e-mail: radziejow@lgd.com.pl w terminie do 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) do godz. 14.00.

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa.