Zaproszenie na warsztat refleksyjny

791

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 10 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (sala 27 na parterze) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Celem spotkania będzie analiza wdrażania Lokalnej strategii rozwoju na obszarze Powiatu Radziejowskiego oraz wypracowanie dalszych działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR.

Udział w warsztacie pozwoli wypracować wnioski i zachęcić do dalszych działań. Uczestnicy warsztatów będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, wymienić dobrymi praktykami.