Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny projektów przez Radę LGD – konkurs nr 2/GR-PROW/2023

558

Informacja z XXVI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w związku z naborem wniosków o powierzenie grantów nr 2/GR-PROW/2023, w zakresie tematycznym

  1. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  2. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
    Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.