ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE LSR

313

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” ponownie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli sołectw, rad sołeckich oraz lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz seniorów na spotkania konsultacyjne.

Sprawdź poniżej kiedy będziemy w Twojej gminie!

W trakcie spotkania:

Jeszcze raz omówimy obszary tematyczne możliwe do wspierania przez LGD w nowym okresie finansowania. Przeprowadzimy wywiad pogłębiony na temat potrzeb oraz potencjału sołectw, lokalnych KGW oraz organizacji w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji lokalnych inicjatyw dofinansowanych z funduszy europejskich.

To ostatni moment, żeby zgłosić swoje potrzeby i pomysły na projekty!


Zaprezentujemy wnioski ze spotkań z lokalną społecznością prowadzonych we wrześniu 2022 r., propozycje celów i przedsięwzięć LSR a także podziału budżetu LSR.

Poprosimy Was o wskazanie najbardziej skutecznych i preferowanych sposobach komunikowania się na linii LGD – mieszkańcy powiatu radziejowskiego. Strona internetowa, fb, newsletter a może face to face?

Miejsca spotkań będą dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku wystąpienia innych potrzeb organizacyjnych, wynikających z niepełnosprawności, prosimy o przekazanie takiej informacji do biura LGD (tel. 530 900 618) najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem konsultacji, w celu odpowiedniego przygotowania miejsca.

GMINA TOPÓLKA
GMINA RADZIEJÓW
GMINA RADZIEJÓW
MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI
GMINA OSIĘCINY
GMINA OSIĘCINY
GMINA BYTOŃ
MIASTO RADZIEJÓW