Aktywni i zintegrowani – nowy projekt LGD

612
24.03.2023 Torun , Urzad Marszalkowski . Uroczyste wreczenie umow RPO i PROW . Fot. Mikolaj Kuras dla UMWKP

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że przystępujemy do realizacji kolejnego projektu skierowanego do mieszkańców powiatu radziejowskiego. W dniu 24.03.2023 r., Prezes Zarządu LGD – Marek Szuszman podpisał umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, pn. „Aktywni i zintegrowani w Powiecie Radziejowskim”.

W ramach projektu planowane jest utworzenie 7 Centrów Aktywności Lokalnej (CAL), po jednym w każdej z gmin powiatu radziejowskiego oraz zaangażowanie do współpracy Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W okresie kwietnia do października 2023 r. będziemy w każdej gminie naszego powiatu prowadzili warsztaty kulturalne, plastyczne, komputerowe, fotograficzne, kulinarne, muzyczne czy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu radziejowskiego. W każdym CAL przeprowadzimy także szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

W ramach współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaplanowano organizację kursów podnoszących kwalifikacje strażaków ochotników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonalenia techniki jazdy. Odbędzie się również konkurs plastyczny dla mieszkańców powiatu z zakresu pożarnictwa, którego rozstrzygnięcie odbędzie się na zorganizowanych w ramach projektu zawodach strażackich.

Szczegóły dotyczące zajęć i warsztatów w poszczególnych gminach już niebawem.