Zestawienie ofert dotyczących zapytania nr 2 / 2023

253

W związku z prośbą jednego z podmiotów, które złożyły odpowiedź na zapytanie nr 2/2023 przedstawiamy listę złożonych ofert.