Zapraszamy na kolejne warsztaty z LGD

415

Miejsca na warsztaty cukiernicze z Panią Gosią Rybacką rozeszły się jak ciepłe bułeczki, dlatego mamy dla Państwa dodatkowe terminy 🙂

Już w najbliższy piątek oraz sobotę zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne z działaniami animacyjnymi dla mieszkańców obszaru LSR. Podczas spotkania zapoznają się Państwo z działalnością LGD, realizacją lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanymi naborami i zasadami udzielania pomocy, a następnie pod okiem pani Gosi upieką pierniki (dzieci i młodzież) oraz pączki (dorośli).

Zapisy od poniedziałku pod numerem telefonu 530 900 618.

Spotkanie finansowane z projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.