Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną

120

29.11.2023 r., jak co roku, Lokalna Grupa Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zorganizowała spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Lokalni liderzy – przedstawiciele stowarzyszeń, samorządów, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy naszego powiatu uzyskali informacje na temat aktualnych działań LGD, form wsparcia, realizowanych projektów oraz planach na przyszłość.

Poprzez organizację takich spotkań chcemy zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w życiu społecznym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie!