Wizyta studyjna z Lokalną Grupą Działania

459

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w  dniu 24 września 2021 r. zorganizowała wyjazd studyjny do Kruszwicy. Gród ten jako legendarna stolica Polski stanowi kolebkę wiedzy o historii regionu i kraju.

Celem wizyty było pokazanie uczestnikom możliwości wykorzystania walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych Kruszwicy. Położone na jej terenie zabytki oraz zasoby dziedzictwa kulturowego wpływają na konieczność wyznaczania  kierunków  działań  umożliwiających ich zachowanie oraz przekazywanie następnym pokoleniom.

Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie Kolegiaty pw. Śś. Piotra i Pawła znajdującej się na wschodnim brzegu Gopła. Ta kamienna bazylika jest najstarszą budowlą na Kujawach i jedną z najstarszych w Polsce. Wybudowana w stylu romańskim w I połowie XII wieku. 

Następnie brzegiem Gopła, lokalni liderzy udali się  w kierunku najcenniejszego zabytku Kruszwicy i niepisanego symbolu  miasta tj.:  pod ceglaną, gotycką wieżę samotnie stojącą na Wzgórzu Zamkowym u nasady Półwyspu Rzępowskiego, zwaną Mysią Wieżą. Jest to ośmioboczna wieża o wysokości 32 m, która  wraz  z  zachowanymi  fragmentami  murów  stanowi  pozostałość  zamku  obronnego z XIV w. Zamek ten zbudowano ok. 1350 r. z cegły na planie zbliżonym do prostokąta i otoczono murem obronnym o wysokości 11 m. 

Kolejny punkt naszego wyjazdu to Muzeum archeologiczne w Kruszwicy znajdujące się w neogotyckim pałacyku położonym obok Mysiej Wieży. Uczestnicy wyjazdu mogli podziwiać ciekawą ekspozycję wykopalisk archeologicznych przedstawiającą dzieje Kruszwicy od czasów prehistorycznych.

Ostatnim akcentem wyjazdu był kilkugodzinny rejs Rusałką, gdzie uczestnicy  brali udział w szkoleniu dotyczącym bieżącej działalności LGD, realizacji lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborów i zasadach udzielania pomocy.

Wizyta studyjna finansowana w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wszystkim uczestnikom wyjazdu dziękujemy za udział.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w zakładce GALERIA.