Wizyta studyjna z Lokalną Grupą Działania

9440

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w  dniach 23-24.07.2018 r. organizuje wizytę studyjną prezentującą działalność podmiotów ekonomii społecznej. Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców z obszaru objętego LSR, poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnikami zadania są lokalni liderzy tj.: osoby, podmioty z obszaru Powiatu Radziejowskiego chcące nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach zadania Organizator pokrywa cały koszt udziału w wizycie studyjnej, tj.: transport autobusem, zakwaterowanie, pełne wyżywienie podczas całego pobytu, organizację szkoleń, warsztatów wykładów, w tym zabezpiecza materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie.