W 2019 roku znów aktywnie, znów lokalnie

631

Głównym zadaniem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu ogłaszamy nabory wniosków o dofinansowanie, organizujemy spotkania, szkolenia dla beneficjentów,  przeprowadzamy wiele działań informacyjno – doradczych.

W ramach kosztów bieżących i animacji spotykaliśmy się z wnioskodawcami na szkoleniach, warsztatach udzielaliśmy bezpłatnego doradztwa.

W lutym roku bieżącego został zorganizowany warsztat refleksyjny. Celem spotkania była analiza wdrażania Lokalnej strategii rozwoju na obszarze Powiatu Radziejowskiego.

Warsztat refleksyjny

Ponadto udział w warsztacie pozwolił wypracować wnioski i zachęcić mieszkańców Powiatu do dalszych działań. Uczestnicy mogli podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, wymienić dobrymi praktykami.

W marcu ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt.: „Jak  zmienił  się  obszar LSR  dzięki  funduszom  unijnym ?” Uczestnikami Konkursu byli mieszkańcy gmin wchodzących w skład „Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w wieku od 6 do 16 lat.

Uczestnicy konkursu plastycznego

W sezonie letnim uczestniczyliśmy w  imprezach plenerowych na terenie Powiatu Radziejowskiego tj.: w Dożynkach Powiatowych w Dębiankach w Gminie Topólka, w XVIII Inscenizacji Bitwy pod Płowcami w Gminie Radziejów. Podczas tych imprez w mobilnych  punktach informacyjno-doradczych przekazywaliśmy mieszkańcom informacje o lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborach  i  zasadach  udzielania  pomocy. Mieszkańcy obszaru LGD mogli również otrzymać materiały promujące LSR. Dzieciom zapewnialiśmy dobrą zabawę poprzez działania animacyjne. Wszystkich uczestników częstowaliśmy żurkiem i grochówką.

Inscenizacja Bitwy pod Płowcami
Dożynki w Topólce

Jesień również obfitowała w liczne działania zorganizowane przez LGD:

  • rajd rowerowy szlakiem  miejsc na obszarze LSR wspartych środkami pozyskanymi z UE (PROW, RPO) tj.  świetlice wiejskie, siłownie zewnętrzne, obiekty rewitalizowane;
  • warsztaty ceramiczne metodą wypalania i szkliwienia dowolnie uformowanych przedmiotów np.: figurek, mis;
  • wizyta studyjna do Poznania. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z działalnością Inkubatorów przedsiębiorczości nabycie wiedzy, poznawanie przykładów założenia własnego biznesu pod skrzydłami inkubatora. Podczas odbytej wizyty grupa uczestniczyła w wykładach i spotkaniach dotyczących działalności Inkubatorów.
Rajd rowerowy
Warsztaty
Wizyta studyjna

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalności LGD, Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach przyznawania pomocy, typach operacji zapraszamy do biura LGD przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie, gdzie pracownicy Stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa. Zapraszamy także do obserwowania naszej strony:  www.lgd.com.pl.

Działania finansowane w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.