Umowy na rozwój przedsiębiorczości wręczone

418

Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  na obszarze powiatu radziejowskiego w najbliższym czasie powstanie 20 nowych działalności gospodarczych.

Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku LGD prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Rada Lokalnej Grupy Działania oceniła 23 projekty, które wpłynęły do biura w ramach naboru. 20 projektów znalazło się w limicie dostępnych środków i otrzyma dofinansowanie. 

8 listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie umów dla części z naszych wnioskodawców. Pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 środki pozwolą na rozpoczęcie działalności m.in. w zakresie świadczenia usług fryzjerskich, wynajmu sprzętu budowlanego i ogrodniczego, czyszczenia pojazdów, konserwacji oraz naprawy pojazdów samochodowych, utrzymania czystości oraz pielęgnacji terenów zielonych.

Łącznie w latach 2017-2022 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” przeprowadziła 3 nabory wniosków na podjęcie działalności gospodarczej, na łączną kwotę wsparcia ponad 4 mln złotych. Dzięki tym środkom w powiecie radziejowskim powstało łącznie 41 nowych działalności gospodarczych oraz, co bardzo istotne, 49 nowych miejsc pracy.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/39469-turystyka-rekreacja-przedsiebiorczosc-umowy-prow-wreczone?fbclid=IwAR2UdDdWisdwoyphysK7asBeHDG6I-hYWAe7KI-QUaxrlJ5u0Xm4jKeY1BA