Lokalna Grupa Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” promuje obszar objęty LSR, w tym produkty lub usługi lokalne oraz podtrzymuje zachowanie dziedzictwa lokalnego

447

Miło nam poinformować, że 8 listopada 2022 r. Prezes Zarządu LGD, dr Marek Szuszman podpisał umowę na realizację projektu grantowego pn. „Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” promuje obszar objęty LSR, w tym produkty lub usługi lokalne oraz podtrzymuje zachowanie dziedzictwa lokalnego”. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 8 grantów na łączną kwotę 300 tys. zł. Projekt grantowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie otrzymają:

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach na realizację zadania pn. Formacja “Mażoretki Osięciny” jako element promowania obszaru objętego LSR.
  2. Powiat Radziejowski na realizację zadania pn. Popularyzacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych powiatu radziejowskiego poprzez realizację konkursu i pikniku edukacyjnego.
  3. Stowarzyszenie Bronisławianki na realizację zadania pn. Zakup strojów ludowych oraz organizacja przeglądu zespołów ludowych sposobem na promocję obszaru objętego LSR oraz zachowania lokalnego dziedzictwa Kujaw.
  4. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanie)  na realizację zadania pn. Zabezpieczenie zabytków odkrytych w podziemiach klasztoru służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego.
  5. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei” na realizację zadania pn. Stulecie dziedzictwa Gminy Dobre w latach 1922-2022.
  6. Koło Gospodyń Wiejskich Czołowo na realizację zadania pn. Z kulturą przez pokolenia – działania na obszarze LSR w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.
  7. Koło Gospodyń Wiejskich przy Klubie Seniora w Stróżewie na realizację zadania pn. Wesele kujawskie jako tradycja ludowa służąca zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego
  8. Stowarzyszenie Cegiełka na realizację zadania pn. Spotkanie z tradycją: rzemiosła, rękodzieła i zapomniane smaki.

Dzięki realizacji operacji zostaną wykorzystane lokalne zasoby ludzkie, dziedzictwo kulturowe, historyczne a nawet przyrodnicze obszaru powiatu radziejowskiego. Zaplanowane w ramach projektu zadania doskonale się uzupełniają i wpisują w zakresy tematyczne projektu tj. służą zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promują obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne. Wyjazdy, występy, inscenizacje, wystawy, szkolenia, warsztaty rękodzieła i warsztaty kulinarne są ze sobą powiązane i bazują na historii i dziedzictwie kulturowym Kujaw oraz zachęcają okolicznych mieszkańców do aktywności i wspólnego działania.

Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy i życzymy sukcesów!