Relacja z wizyty studyjnej

1789

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w  dniach 29 – 30.09.2017 r. zorganizowała wyjazd studyjny prezentujący działalność podmiotów ekonomii społecznej. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców z obszaru objętego LSR, poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej.

W pierwszym dniu wyjazdu grupa gościła w Inkubatorze przedsiębiorczości w Świeciu oraz poznała zasady powstania i funkcjonowania Inkubatora. Zwiedzane były m.in.: firma „OMEGA“ Rolety – producent osłon okiennych, firma Probitech Poland Corp – działająca na obszarze innowacyjnych i alternatywnych produktów opakowaniowych dla branży przetwórstwa mięsnego.

W drugim dniu wizyty uczestnicy zapoznali się zasadami funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi a następnie zwiedzili Spółdzielnię Socjalną Progress w Tucholi oraz Spółdzielnię Socjalną „Borowiacki Wigor“ w Gostycynie.

Ostatnim akcentem wyjazdu był przejazd do Przedsiębiorstwa Społecznego Górnicza Wioska, gdzie uczestnicy wyjazdu brali udział w szkoleniu. Temat szkolenia: „Przedsiębiorstwo Społeczne” – czyli jak dać sobie szansę na dobrą pracę na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej działających na przykładzie Borów Tucholskich. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w wizycie studyjnej.

Fotorelacja dostępna w zakładce GALERIA.