Wizyta studyjna z Lokalną Grupą Działania

1445

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w  dniach 29 – 30.09.2017 r. organizuje wizytę studyjną prezentującą działalność podmiotów ekonomii społecznej. Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców z obszaru objętego LSR, poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnikami zadania mogą być lokalni liderzy tj.: osoby, podmioty z obszaru Powiatu Radziejowskiego chcące nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.

Aby zgłosić się na wizytę studyjną, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Organizatora do 22 września 2017 r., do godz. 12.00. Formularz można dostarczyć osobiście do Biura LGD przy ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki) lub skan podpisanego formularza przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: radziejow@lgd.com.pl.

W ramach zadania Organizator pokrywa cały koszt udziału w wizycie studyjnej, tj.: transport autobusem, zakwaterowanie, pełne wyżywienie podczas całego pobytu, organizację szkoleń, warsztatów wykładów, w tym zabezpiecza materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie.

Wszelkie szczegóły dotyczące wyjazdu mogą państwo uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 530 900 618.  O zakwalifikowaniu się do udziału w wizycie studyjnej będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się oraz o szczegółach dotyczących zaplanowanej wizyty telefonicznie, pod numerem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- WIZYTA STUDYJNA