Raport z ewaluacji zewnętrznej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

319

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji LSR. Ewaluacja i zasady jej prowadzenia w LGD wynikają z wytycznej nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2017 roku.

Niniejszy raport jest zwieńczeniem ewaluacji prowadzonej w LGD przez firmę OMIKRON Mariusz Wachowicz, pomiędzy kwietniem a czerwcem 2022 roku.