Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zapraszają do bezpłatnego udziału w szkoleniach i stażach zawodowych!!!

1132

Szanowni Państwo,

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała realizuje na terenie powiatu radziejowskiego i mogileńskiego projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n.: „Czas na aktywność!”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy przez 60 uczestników o niskich kwalifikacjach w wieku 15 – 29 lat zaliczanych do grupy NEET, zamieszkujących powiat radziejowski i mogileński. Uczestnicy podczas trwania projektu zostaną otoczeni indywidualnym wsparciem przez doradców zawodowych i pośredników pracy. Czekają na nich także szkolenia zawodowe – wybierane pod potrzeby uczestników- oraz płatne staże zawodowe trwające 3 miesiące. Dodatkowo w projekcie przewidziano fundusze na stypendia szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu na szkolenia jak i staże.

Informacje i zgłoszenia:

Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
tel. 52/357-62-15, kom. 796 952 676

PLAKAT