Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

1397

W związku z pojawiającymi się pytaniami, poniżej zamieszczamy link do dokumentu Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Jest to wymagany załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – “Formularz należy przygotować w oparciu o obowiązujący wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcją wypełniania (odnoszącą się do części D formularza).”

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver Blog.