Aktywni i zintegrowani w Powiecie Radziejowskim – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

1039

W czerwcu 2023 r. 11 strażaków i 3 strażaczki szkolili się w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach uczestnicy poznali najważniejsze elementy udzielania pierwszej pomocy i nauczyli się działania zarówno przy niewielkich urazach, jak i poważnych sytuacjach zagrażających życiu. Zdobyli wiedzę z zakresu: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przyrządowego i bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych, prowadzenia czynnej i biernej tlenoterapii, tamowania krwotoków i opatrywania ran, unieruchamiania złamania oraz zwichnięcia, ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, ewakuacji poszkodowanego z miejsca zdarzenia, wsparcia psychicznego, prowadzenia wstępnej segregacji medycznej. Dowiedzieli się także jak reagować w sytuacjach takich jak zawał, udar, cukrzyca zdekompensowana, zatrucie, podtopienie czy zadławienie.

Po 66 godzinach szkolenia odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny, weryfikujący zdobytą wiedzę i umiejętności. Każdy uczestnik/uczestniczka kursu zdobył tytuł Ratownika i certyfikat KPP, który jest najwyższym możliwym stopniem przeszkolenia w zakresie ratownictwa, dostępnym dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Kurs był ogromną dawką wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, która umożliwi nowym ratownikom udzielanie pierwszej pomocy, a przede wszystkim pozwoli na sprawną i szybką reakcję nawet w poważnych stanach zagrożenia życia.

Dziękujemy za udział w szkoleniu, gratulujemy zdania egzaminu i życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.