Aktywni i zintegrowani w Powiecie Radziejowskim – doskonalenie techniki jazdy pojazdami uprzywilejowanymi

323

Czerwiec i początek lipca był czasem aktywnego wsparcia i szkolenia strażaków ochotników z powiatu radziejowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy pojazdami uprzywilejowanymi.  

Kurs, w którym wzięło udział 10 strażaków, składał się z części teoretycznej (6 godzin) i praktycznej (8 godzin). Teoretyczna część szkolenia kierowców zawierała przypomnienie i utrwalenie przepisów ruchu drogowego, mechanizmy wypadków drogowych oraz ich skutki, psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego oraz kierowanie pojazdem w warunkach specjalnych.

Po teoretycznej części szkolenia strażacy pojechali do Torunia, żeby sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Ćwiczenia odbywały się na płycie poślizgowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Toruniu. Podstawowym celem ćwiczeń było przygotowanie kierowców do ekstremalnych sytuacji drogowych oraz wychodzenia z nich w bezpieczny sposób.

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych kończyło się dwuczęściowym egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu, gratulujemy zdania egzaminu, życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.