Zapraszamy na szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

24092

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza mieszkańców powiatu radziejowskiego planujących podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców powiatu radziejowskiego, którzy chcieliby założyć własną firmę, w tym w szczególności do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. mieszkańców obszarów wiejskich, kobiet, osób w przedziale wiekowym 25 – 34 lata, długotrwale bezrobotnych, osób z wykształceniem zawodowym i osób bez wystarczających kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie odbędzie się 2 marca br. w godzinach 9:00 – 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można  dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 14.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o wstępne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi dotyczącymi operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Pozwoli to nam odpowiedzieć na pytania dotyczące Państwa konkretnych projektów.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Poniżej link do strony z dostępną dokumentacją oraz ramowy program szkolenia.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.htm

Ramowy program szkolenia