Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

975

W związku z planowanym w IV kwartale br. naborem wniosków na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej Lokalna Grupa Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Szkolenie odbędzie się 4 listopada br. w godzinach 9.00 – 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można  dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 14.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc jest ograniczona (max. 30 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o wstępne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi dotyczącymi operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pozwoli to odpowiedzieć na pytania dotyczące Państwa konkretnych projektów.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

Jednocześnie informujemy, że uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.