Pierwsze szkolenia potencjalnych wnioskodawców za nami

1378

Szkolenia z zasad ubiegania się o wsparcie działań w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz podejmowania działalności gospodarczej już za nami. Wszystkim, którzy wzięli w nich udział serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszych konsultacji projektów z pracownikami biura LGD.