Zapraszamy na stoisko podczas Inscenizacji Bitwy pod Płowcami

370

Już 27 sierpnia br. w Płowcach wspólnie z KGW Bronisławianki będziemy częstowali Państwa daniami tradycyjnej kuchni kujawskiej. Wszystkich, którzy chcą przypomnieć sobie smaki dzieciństwa serdecznie zapraszamy. Stoisko jest realizowane w ramach projektu współpracy pn. „Apetyt na kujawską tradycję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zapraszamy!