W związku z zaplanowanym na 15 marca 2017 r. Walnym Zebraniem Członków zamieszczamy projekty uchwał zatwierdzone przez Zarząd LGD.

Projekt Uchwały nr 1/2017

Projekt Uchwały nr 2/2017

Projekt Uchwały nr 3/2017

Projekt Statutu

Projekt Uchwały nr 4/2017