UWAGA OSOBY/PODMIOTY ZAINTERESOWANE SKŁADANIEM WNIOSKÓW W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW NR 1/2017 ORAZ 2/2017

1902

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy, Lokalna Grupa Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza na indywidualne, specjalistyczne konsultacje wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanów w dniach 6 maja 2017 r. (sobota) w godz. od 8:00 do 16:00 oraz 9 maja 2017 r. (wtorek) w godzinach 8.00 – 16.00. Doradztwa będzie udzielał ekspert ds. PROW 2014 – 2020 – p. Marzena Cieślak. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane składaniem wniosków na konsultacje z kompletnym  wnioskiem (z  załącznikami) w biurze LGD przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny i możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 530 900 618 do dnia 02.05.2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że mają Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.