UMOWY PODPISANO A ZATEM LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA – DO DZIEŁA !!!

1012

W dniu 19 maja br. na Toruńskich Jordankach odbyła się uroczystość podpisania umów o warunkach i sposobie realizacji 28 lokalnych strategii przygotowanych przez lokalne grupy działania. W ceremonii wzięli udział: marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz przedstawiciele wszystkich LGD.

            Lokalne Grupy Działania – w tym nasza LGD, otrzymają do dyspozycji około pół miliarda złotych wsparcia z Unii Europejskiej na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności.

            Do zadań lokalnych grup będzie teraz należało przygotowanie i przeprowadzenie naborów wniosków o wsparcie we wskazanych w strategiach obszarach. Lokalne grupy działania będą też wspierać wnioskodawców w przygotowywaniu dokumentacji i aplikowaniu o środki.

            Środki, którymi dysponują LGD trafią między innymi na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, w tym tworzenie klubów samopomocy i świetlic środowiskowych oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Społeczności lokalne na terenach wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców, które dysponują większą pulą środków od ich odpowiedników w większych miastach, mogą także liczyć na dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej, rozbudowy publicznej infrastruktury i wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przedsiębiorczości.

            W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na działalność LGD będzie kierowane w ramach mechanizmu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). To jedno z narzędzi realizacji polityki terytorialnej województwa. RLKS w tak dużej skali obejmie nie tylko tereny wiejskie, ale również mieszkańców wszystkich miast, a działania LGD będą realizowane na obszarze prawie całego województwa.

            Do dyspozycji LGD będą – tak jak wcześniej ­– środki z PROW (ponad 42 miliony euro), a także wielomilionowe wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (76 milionów euro) oraz PO Ryby (3 miliony euro). W puli jest w sumie około pół miliarda złotych.

Na naszej stronie mogą się Państwo zapoznać z najważniejszymi dokumentami, które będą nas obowiązywały w najbliższych latach, tj. Lokalną Strategią Rozwoju, umową ramową, statutem Stowarzyszenia, listą członków LGD, listą członków Zarządu oraz Rady LGD, regulaminem Rady LGD oraz harmonogramem naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.

O wszelkich działaniach będziemy Państwa informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz lokalnej prasy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości podpisania Umowy w zakładce GALERIA.