Posiedzenie Zarządu LGD

872

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Podczas posiedzenia zostały przyjęte projekty uchwał Walnego Zebrania Członków LGD, które odbędzie się 14 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały nr 4/2016
Projekt uchwały nr 5/2016
Projekt uchwały nr 6/2016
Projekt uchwały nr 7/2016
Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2016 – LSR