Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 11/2022

248