Posiedzenie Zarząd LGD

805

W dniu 16 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Podczas posiedzenia Zarząd przyjął projekty uchwał Walnego Zebrania Członków LGD, które odbędzie się 23 września 2015 r.

 

Projekt uchwały dot. wyboru członków Zarządu LGD

Projekt uchwały dot. wyboru członków Komisji Rewizyjnej