Spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 zakończone!

898

Wszystkim obecnym dziękujemy za aktywny udział w określaniu słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla gmin.

Uzyskane informacje stanowią solidną podstawę do wspólnego wyznaczania celów i określenia działań zmierzających do ich osiągnięcia.

Fotorelacje ze spotkań w poszczególnych gminach w zakładce Galeria.