Piernikowy zawrót głowy

230

Weekend upłynął nam pracowicie, a efekty przerosły nasze oczekiwania 🙂 W piątek o godz. 16.00, w świetlicy wiejskiej w Bronisławiu przywitaliśmy najmłodszych mieszkańców powiatu radziejowskiego. Zapoznaliśmy ich z naszą organizacją, projektami jakie realizujemy, zachęciliśmy do aktywności w swoich miejscowościach i zgłaszania pomysłów na kolejne inicjatywy. Następnie, pod czujnym okiem pani Gosi Rybackiej, nasi młodzi cukiernicy przygotowali piękne pierniczki. Było wesoło, kolorowo i baaardzo smacznie. Uśmiechy na twarzach potwierdzają, że dzieciom się podobało 🙂

Spotkanie finansowane z projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.