Biuro Projektów Dotacyjnych i Aktywizacyjnych zaprasza do skorzystania z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy oraz do udziału w spotkaniu informacyjnym.

23746

PISMO PROMOCYJNO – INFORMACYJNE