Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019

876

Lokalna Grupa Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje, że dokonała aktualizacji ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019 – Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Zmiana dotyczy wyłącznie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy do dnia 31.05.2020 r.

LGD wprowadza zmianę terminu składania wniosków na korzyść beneficjentów, w celu wydłużenia czasu przygotowania dokumentacji projektowej. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem beneficjentów.