SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

353

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” organizuje Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Celem spotkania jest zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez udział w różnych formach wsparcia proponowanych przez LGD. Na spotkaniu uczestnicy uzyskają informacje na temat aktualnych działań LGD,planowanych naborów, imprez, wyjazdów studyjnych, warsztatów/konkursów czy szkoleń.

 Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w restauracji „Arkadia” (Sala Pałacowa) przy ul. Toruńskiej 36 w Radziejowie.

Zadanie finansowane z projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem biura Lokalnej Grupy Działania.
e-mail: radziejow@lgd.com.pl 

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułAneks do umowy podpisany
Następny artykułInformacja