Lokalne inicjatywy zrealizowane w ramach Projektu Grantowego

206

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zrealizowała projekt grantowy pn.: “Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” promuje obszar objęty LSR, w tym produkty lub usługi lokalne oraz podtrzymuje zachowanie dziedzictwa lokalnego“.

Realizowane granty wykorzystywały lokalne zasoby ludzkie, dziedzictwo kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze obszaru powiatu radziejowskiego. Służyły zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych i sprzyjały integracji lokalnej społeczności.
Wyjazdy, występy, inscenizacje, wystawy, szkolenia, warsztaty rękodzieła i warsztaty kulinarne bazowały na historii i dziedzictwie kulturowym Kujaw.

Projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.