Zapraszamy seniorów na spotkanie informacyjno – konsultacyjne połączone z warsztatami “Opieka nad wnukami”

277

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne z działaniami animacyjnymi dla mieszkańców obszaru LSR (Powiat Radziejowski).

Zapraszamy na spotkanie 30 listopada 2023 r. (czwartek) od godziny 9:30 w restauracji ZAZ w Radziejowie, ul. Kościuszki 58.

Podczas spotkania kierownik biura LGD – Agnieszka Zawidzka zapozna uczestników z działalnością LGD, realizacją lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanymi naborami i zasadami udzielania pomocy.

W ramach działań animacyjnych odbędą się warsztaty o charakterze psychologicznym, dotyczące Opieki nad wnukami. Celem warsztatów jest zaprezentowanie roli babci i dziadka w rodzinie, w procesie wychowywania dzieci, w towarzyszeniu w rozwoju czy w opiece nad wnukami, wskazanie sposobów budowania więzi między wnukami i dziadkami, która jest wyjątkowa w życiu dziecka.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały warsztatowe oraz upominki. Zapewniamy również poczęstunek.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są telefonicznie: 530 900 618.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego zapisania się.

Spotkanie finansowane będzie z projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.