Zapraszamy do udziału w bezpłatnym wyjeździe integracyjnym

657

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu radziejowskiego do udziału w wyjeździe integracyjnym do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, który odbędzie się 14 listopada 2023 r.

Program wyjazdu:

  • wyjazd około godziny 9.00 z parkingu przy krytej pływalni w Radziejowie,
  • zwiedzanie skansenu z przewodnikiem,
  • warsztaty,
  • obiad (około godziny 13.00) i powrót do Radziejowa.

Zgłoszenia mogą Państwo dokonać poprzez złożenie w biurze LGD formularza rekrutacyjnego (oryginał na ul. Kościuszki 58 w Radziejowie lub skan na radziejow@lgd.com.pl).

Z osobami, które złożą wypełniony i podpisany formularz skontaktujemy się telefonicznie.

Na wszelkie pytania dotyczące wizyty odpowiemy pod numerem telefonu 530 900 618.

Zapraszamy!

Wyjazd będzie realizowany w ramach projektu współpracy pn. “Apetyt na kujawską tradycję“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.