Historia, kultura, dziedzictwo lokalne w Powiecie Radziejowskim – Projekt grantowy LGD

275

Miło nam poinformować, że 27 października 2023 r. Wiceprezes Zarządu LGD, Wojciech Kotarski podpisał umowę na realizację projektu grantowego pn. „Historia, kultura, dziedzictwo lokalne w Powiecie Radziejowskim”. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 11 grantów na łączną kwotę 261 211,00 zł. Projekt grantowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie otrzymają:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem na realizację zadania pn. „Bronisławskie smaki w tradycyjnej Kuchni Kujawskiej”
 2. Stowarzyszenie – Zespół Folklorystyczny „Kujawioki” na realizację zadania pn. Popularyzacja kultury regionu poprzez zakup strojów kujawskich dla Zespołu Folklorystycznego „Kujawioki” będącego elementem promowania obszaru objętego LSR.
 3. Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny na realizację zadania pn. Spotkanie z folklorem kujawskim jako element promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.
 4. Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu na realizację zadania pn. Dzień kujawski w powiecie radziejowskim.
 5. Stowarzyszenie Klub Seniora na realizację zadania pn. Warsztaty rękodzielnicze jako przykład na zachowanie dziedzictwa lokalnego Kujaw.
 6. Stowarzyszenie „Kujawioki od Dobrego na realizację zadania pn. Zakup strojów ludowych oraz organizacja przeglądu zespołów ludowych przez Stowarzyszenie „Kujawioki od Dobrego” sposobem na promocję dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR.
 7. Koło Gospodyń Wiejskich Centrum Kultury Kujawy w Piotrkowie Kujawskim na realizację zadania pn. Tradycje kujawskie w Powiecie Radziejowskim.
 8. Stowarzyszenie Poszukiwawczo – Historyczne „Łokietek” na realizację zadania pn. Historia Kujaw w ziemi ukryta.
 9. Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytoniu na realizację zadania pn. „Dziedzictwo naszych przodków”.
 10. Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejowie na realizację zadania pn. Zakup tradycyjnego umundurowania oraz organizacja „Historycznej Wystawy Strażackiej” jako przykład na promocję obszaru objętego LSR oraz zachowania lokalnego dziedzictwa Kujaw.
 11. Piotrkowska Grupa Muzyków na realizację zadania pn. Folklor na kujawską nutę.

  Dzięki realizacji operacji zostaną wykorzystane lokalne zasoby ludzkie, dziedzictwo kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze obszaru powiatu radziejowskiego. Zaplanowane w ramach projektu zadania służą zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promują obszar objęty LSR, w tym produkty i usługi lokalne. Występy, wystawy, szkolenia, warsztaty bazują na historii i dziedzictwie kulturowym Kujaw oraz zachęcają okolicznych mieszkańców do aktywności i wspólnego działania.

  Wszystkim Grantobiorcom gratulujemy i życzymy sukcesów!