Posiedzenie Rady LGD

30

Informujemy, że w ramach naboru nr 1/2024 do biura LGD wpłynął jeden wniosek o przyznanie pomocy. Posiedzenie Rady LGD dotycząca oceny projektu odbędzie się 28 maja 2024 r.