Walne Zebranie Członków LGD

423

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” odbędzie się 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w pierwszym terminie, w terminie drugim o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.