Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

577

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zawiadamia, że w dniu 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter )przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Będzie ono poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania projektów złożonych w związku z konkursem nr 1/2021 – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zakres tematyczny projektów: podejmowanie działalności gospodarczej (12 wniosków) oraz konkursem nr 2/2021 – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, zakres tematyczny: wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (1 wniosek).

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, prosimy o zawiadomienie Biura LGD najpóźniej 2 dni przed terminem posiedzenia na numer telefonu 530 900 618.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami o dofinansowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem LGD.